in

Foto’s afdrukken via Lightroom

Een eerste blik op de module Afdrukken

De hoofdindeling van de module Afdrukken kent twee mogelijkheden: afdrukken, uiteraard, middels een printer, dus rechtstreeks vanuit Lightroom. De andere is afdrukken naar een bestand. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar hier wordt mee bedoeld de afbeelding zodanig te bewerken (voorzien van een rand, naamplaatje, watermerk en dergelijke) en op te slaan, om het op een later tijdstip af te drukken.

Aangezien het in dit hoofdstuk weer om “Een eerste blik op…” gaat, worden niet alle mogelijkheden uitvoerig behandeld, maar beperken we ons tot de optie “afdrukken naar bestand”.

Bij de beschrijvingen van de verschillende panelen, wordt uitgegaan van de lay-out stijl “Enkele afbeelding/contactblad”. In de andere twee stijlen zien we (deels) andere panelen. Deze worden apart besproken.

Tip: Zorg dat je de filmstrip (functietoets F6) hebt ingeschakeld! Heel handig om afbeeldingen te selecteren. Zo hoef je niet telkens terug te gaan naar de module Bibliotheek om bestanden te selecteren voor de verschillende lay-out stijlen.

Voorvertoning

Het linker zijvenster bestaat uit de panelen “Voorvertoning”, “Sjabloonbouwer” en “Verzamelingen”. Wat je te zien krijgt bij Voorvertoning hangt af van welk sjabloon je hebt geselecteerd. De Verzamelingen zijn dezelfde verzamelingen als in de module Bibliotheek. De knop Pagina-instelling heeft met je printerinstellingen te maken en valt buiten het bestek van dit hoofdstuk.

Lay-out stijlen

In het rechter zijvenster staan veel kopjes, waarvan Lay-outstijlen de eerste is. Er zijn drie Lay-out stijlen, met elk hun eigen mogelijkheden: “Enkele afbeelding / contactblad “, “Fotopakket” en “Aangepast pakket. Met Enkele afbeelding/contactblad kun je één of meerdere – al dan niet verschillende – foto’s afdrukken op hetzelfde formaat. Met het Fotopakket druk je dezelfde foto af op verschillende formaten. Met het Aangepast pakket kun je verschillende foto’s afdrukken op verschillende formaten. De afbeeldingen 3A tot en met 3C zijn voorbeelden van de verschillende stijlen, met willekeurig gekozen achtergronden.

Afb. 3A. Enkele afbeelding Afb. 3B. FotopakketAfb. 3C. Aangepast pakket

Afbeeldingsinstellingen

Het paneel “Afbeeldingsinstellingen” gebruik je om te bepalen hoe de afbeelding(en) in de cellen passen. Ook kun je een rand om de afbeelding plaatsen en een kleur kiezen.

Lay-out

(alleen beschikbaar in lay-out stijl “Enkele afbeelding/contactblad”)

Met het paneel “Lay-out” stel je de verhoudingen tussen de marges (tussen de verschillende cellen) en de celgrootte in. Wanneer je op een pagina één afbeelding wilt afdrukken kies je voor één rij en één kolom. De liniaal kan in verschillende eenheden weergegeven worden.

Hulplijnen

Deze handige hulpjes kun je onafhankelijk van elkaar aan/uit zetten wanneer je het vakje Hulplijnen tonen aanvinkt. Linialen zijn, neem ik aan, bekend. Daaronder vinden we het vakje voor Pagina-afloopgebied. Dat is de grijze rand rondom waarop niet geprint kan worden. Als pagina-afloopgebied is ingeschakeld kun je daar geen foto plaatsen. Ook op het paginaraster kun je cellen uitlijnen. Met Afbeeldingscellen heb je de keus om de buitenste rand, de omtrek van de cel, wel of niet weer te geven.
Als laatste onderdeel van dit paneel kun je bij Afmetingen de grootte van de cellen weergeven.

Pagina

Je kunt de achtergrond een kleur geven, zie (ook grijswaarden).
Ook is het mogelijk een naamplaatje aan de afbeelding toe te voegen. Het is horizontaal of verticaal op of achter een afbeelding te plaatsen. Wanneer je renderen op elke afbeelding hebt uitgevinkt is het op elke plek in de afbeelding te plaatsen.

Met Water-merk wordt copyright bedoeld. Dit watermerk moet je eerst zelf maken en opslaan, voordat je het kunt gebruiken. Het is alleen links beneden in de hoek te plaatsen. Ook Paginaopties zijn in- en uit te schakelen. Je moet heel goed kijken om ze te kunnen zien.

Met de optie Foto-info geef je aan welke informatie op de afbeelding komt te staan. Deze informatie wordt ook geprint. Zo kun je kiezen uit een aantal voorinstellingen: Apparatuur, Belichting, Bestandsnaam, Bijschrift, Datum, Reeks, Tekstaanp., en Titel. Kies je voor de optie Bewerken, dan verschijnt de Tekstsjablooneditor. Daarmee is er nog veel méér mogelijk, zoals het invoeren van exif- en iptc-gegevens. Als laatste kun je de tekengrootte van de foto-info kiezen.

Afdruktaak

Bij Afdruktaak komt alleen het afdrukken naar een bestand aan de orde. Dit gebruik je wanneer je bestanden naar een afdrukcentrale stuurt om ze te laten afdrukken. Bij bestandsresolutie kun je een getal tussen 72 en 1200 ppi ingeven.
Let op: Bij exporteren van een bestand (sneltoets Ctrl+Shift+E), dus niet afdrukken naar bestand verandert de bestandsomvang niet wanneer je de resolutie (ppi) wijzigt, omdat het aantal pixels niet wijzigt. Echter, wanneer je bij afdrukken naar bestand een hogere bestandsresolutie dan 72 ppi kiest, gaat Lightroom pixels toevoegen en wordt het bestand dus qua afmetingen groter en neemt ook de bestandsomvang in Mb’s toe!

Afdruk verscherpen biedt keuze uit drie instellingen: standaard, laag en hoog. Er zijn twee “Mediumtypen”: glanzend en mat. Natuurlijk kun je ook dit vierkantje uitvinken en bij de afdrukcentrale voor verscherpen en een papiersoort kiezen.
Kies een getal tussen één en honderd om de jpeg-kwaliteit in te stellen. Hoe lager het getal, hoe kleiner de afmetingen van het bestand moeten zijn om tot een afdruk van acceptabele kwaliteit te komen, maar hoe kleiner het bestand in Mb’s. Uiteraard is ook de celgrootte (zie het paneel “Lay-out”) van invloed op de omvang van het bestand (aantal Mb). Met Aangepaste bestandsafmetingen wijzig je de grootte van het bestand. Het gaat hier niet om de afmetingen van de afdruk!

Bij Kleurbeheer kun je het profiel kiezen: van sRGB via Adobe RGB / Prophoto RGB tot een eigen profiel. Worden foto’s op internet gezet, kun je kiezen voor sRGB, anders voor Adobe RGB. Intent laat je kiezen uit “Perceptueel” en “Relatief”. Profiel en Intent hebben te maken te maken met kleurbeheer. Dat komen we ook tegen in de module Ontwikkelen bij het onderdeel “Elektronische proef”. Met elektronische proef kun je zien hoe de afdruk er op papier uit komt te zien. Wil kleurbeheer helemaal tot zijn recht komen is het noodzakelijk je monitor te kalibreren. Hier heb je speciale software voor nodig.

Afdrukaanpassing kun je inschakelen wanneer je in de afdruk kleuren wilt bereiken die meer overeenkomen met de heldere en verzadigde uitstraling van kleuren. De aanpassingen die je met de schuifregelaars doet zijn niet zichtbaar op het scherm, alleen in de afdruk. Het vereist enig experimenteren welke instellingen voor je eigen printer geschikt zijn.

Linialen, rasters en hulplijnen

(alleen beschikbaar in lay-out stijlen “Fotopakket” en “Aangepast pakket”)

Net zoals in het paneel “Lay-out” van de lay-out stijl “Enkele afbeelding/contactblad” zijn in dit paneel de liniaaleenheden weer te geven in verschillende maateenheden. Het magnetisch raster om cellen op uit te lijnen kan uit gezet worden, de cellen kunnen uitgelijnd worden ten opzichte van andere cellen en het raster kan gebruikt worden om cellen op uit te lijnen.

Diverse hulplijnen kunnen getoond worden. Vink wel eerst het vakje aan anders kun je niets instellen. Linialen zijn, neem ik aan, bekend. Daaronder vinden we het vakje voor “Pagina-afloopgebied”. Dat is de grijze rand rondom waarop niet geprint kan worden. Als pagina-afloopgebied is ingeschakeld kun je daar geen foto plaatsen. Ook op het paginaraster kun je cellen uitlijnen. Met afbeeldingscellen heb je de keus om de buitenste rand, de omtrek van de cel wel of niet weer te geven. Als laatste onderdeel van dit paneel kun je de grootte van de cellen weergeven.

Cellen

(alleen beschikbaar in lay-out stijlen “Fotopakket” en “Aangepast pakket”)

Door op een knop met een afmeting te klikken kun je een cel, van die, of een andere afmeting, toevoegen. Wanneer je op het pijltje ernaast klikt, kun je ook zelf een afmeting van een cel toevoegen door in het lijstje met afmetingen op Bewerken te klikken.

Heb je minimaal 2 cellen op je “papier” (al dan niet gevuld met een afbeelding) en druk je op Autom. Lay-out, dan kiest Lightroom een lay-out. Deze kun je uiteraard naar eigen smaak aanpassen. Druk je op Lay-out wissen heb je weer een leeg vel.

Met de rechter muisknop kun je cellen roteren en verwijderen.
Overlappen de foto’s elkaar krijg je in deze lay-out stijl in de rechter bovenhoek, in de vorm van een uitroepteken, een waarschuwing. Met de sneltoets Alt+linker muisknop+slepen kopieer je een afbeelding.

Tip: Wil je met het vergroten of verkleinen van de afbeelding de verhouding intact laten, gebruik dan de sneltoets Shift+linkermuisknop+slepen.

In de lay-out stijl Aangepast pakket kun je daartoe onder in het paneel de optie Vergr. op hoogte-breedteverh. van foto. In deze lay-out stijl vinden we onder de rechter muisknop nog meer opties, zoals foto’s naar de voorgrond of naar de achtergrond verplaatsen.

Wie is deze auteur?

Mijn naam is Jack van Dalen. Reeds in het analoge tijdperk had ik grote interesse in fotografie. In een donkere kamer ontwikkelde ik zelf zelf rolletjes en drukte foto’s af. Toen de tweede generatie digitale camera’s op de markt kwamen en Adobe Lightroom uitbracht was ik verkocht, hoewel ik analoge fotografie nog altijd een warm hart toedraag. Fotografie is geen hobby maar een passie, het maakt deel uit van wie ik ben. Zie hier mijn website en Zoom.nl profiel.

Mis niks met de wekelijkse Zoom.nl nieuwsbrief!

E-mailadres

Haal verwijderde foto’s terug met Recuva

Het verschil tussen mannen en vrouwen in fotografie