in

Fotografeer jij altijd vanuit hetzelfde standpunt?


26 juli 2015, 10:00

Of je nu een wandeling door de natuur maakt of een stad bezoekt, meestal ben je geneigd om foto’s te maken terwijl je staat. Wanneer je dan meerdere foto’s van hetzelfde onderwerp maakt, lijken deze vaak op elkaar. Hoe kun je nu zorgen voor verrassende foto’s? Toine Westen geeft je een aantal tips.

De “sfeer” van je foto’s kun je in grote mate beïnvloeden door het kiezen van een ander standpunt. Hierdoor kun je letterlijk vanuit een ander perspectief fotograferen. Dit artikel gaat in op het kikkerperspectief, het vogelperspectief en fotograferen op ooghoogte.

Kikkerperspectief

Wanneer je een standpunt kiest dat lager is dan het onderwerp, noemen we dit een kikkerperspectief (of kikvorsperspectief). Het is alsof je als een kikker opkijkt naar de wereld om je heen.

Doordat je nu vanuit een heel laag standpunt werkt, komt ook de horizon meestal laag in je foto te liggen. Of in het extreme geval zelfs onder je foto. Het gevolg hiervan is dat je onderwerp relatief groot lijkt. Je kijkt er als het ware tegenop.

Voor landschapsfotografie kun je hier bijvoorbeeld gebruik van maken wanneer je een relatief klein voorgrondonderwerp vrij groot in beeld wilt brengen. Zoals het voorbeeld in onderstaande foto.


Een landschapsfoto vanuit kikkerperspectief, gemaakt in IJsland. De horizon ligt laag in deze foto.

Het kikkerperspectief wordt ook vaak toegepast bij architectuurfotografie.

Vogelperspectief

Kies je een standpunt dat hoger ligt dan je onderwerp, dan spreken we van een vogelperspectief. Je kijkt als een vogel neer op de wereld onder je.

Dit hoge standpunt zorgt ervoor dat je horizon vaak bovenin je foto komt te liggen, of zelfs er volledig boven. Hierdoor lijkt je onderwerp kleiner dan het in werkelijkheid is.

Deze situatie ontstaat bijvoorbeeld wanneer je vanaf een berg een foto maakt van het dal onder je. Een voorbeeld hiervan zie je in deze foto.


Een landschapsfoto vanuit vogelperspectief, gemaakt in Zwitserland. In deze foto ligt de horizon hoog in het beeld.

Je hoeft zelf niet per se op een hoge positie te staan om gebruik te kunnen maken van een vogelperspectief. Je krijgt dit effect bijvoorbeeld ook wanneer je rechtop staat en de bloemen in het veld aan je voeten fotografeert.

Ooghoogte

Wanneer je op gelijke hoogte bent met je onderwerp, dan fotografeer je op ooghoogte. Je kunt je onderwerp – soms letterlijk – in de ogen kijken.

De horizon zal nu waarschijnlijk vrij centraal in de foto liggen. Onderwerpen die hoger zijn dan jij, komen boven de horizon uit. Terwijl onderwerpen die kleiner zijn onder de horizon zullen blijven.

Deze situatie komt veelvuldig voor bij landschapsfotografie.

Fotografeer jij liever dieren, of kinderen? Dan kan het fotograferen op ooghoogte ook een heel mooi effect geven. In plaats van dat je neerkijkt op je onderwerp, geef je het nu een prominente plaats in je beeld.

Wisselen van standpunt

Wanneer je een serie foto’s maakt van hetzelfde onderwerp, is het interessant om regelmatig van standpunt te wisselen. Hierdoor creëer je een veel gevarieerdere set foto’s dan wanneer je steeds vanuit hetzelfde perspectief zou fotograferen.

Mis niks met de wekelijkse Zoom.nl nieuwsbrief!

E-mailadres

Fotograferen op Aruba

Hoe maak je een Time-slice?